Dua Kota Ini Sangat Ditakuti oleh Dajjal

Laporan ,

bimcmedia.com, Islami - Dajjal akan datang pada akhir masa, mereka datang membawa kemunafikan dan menebar iri dengki sehingga umat manusia saling bertikai, berselisih, membenci dan berperang.

Dajjal sangat senang menghancurkan umat manusia (terutama Islam) karena baginya Islam adalah agama yang sangat diridhai Allah. Dajjal akan muncul pada saat setelah Imam Mahdi menegakkan kembali Islam.

Dajjal datang dengan segala sifatnya untuk membuat umat berpaling dari Islam. Namun, Dajjal tidak akan datang pada dua kota suci, yaitu Mekkah dan Madinah.

“Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali pasti aku singgahi dalam masa empat puluh malam selain Makkah dan Thoybah (Madinah Nabawiyyah). Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya.” (HR. Muslim No. 2942).

Dua kota suci ini akan terus menebarkan cahaya agar umat Islam merapat kepadanya. Dajjal tidak cukup senang sebelum menghancurkan harapan umat yang ingin terus menyerukan kebaikan di dunia ini.

Dajjal memanipulasi, memberi harapan palsu dan membuat umat yang beriman jatuh ke dalam pelukannya.

Tipuan Dajjal tidak ada yang tahu, namun Dajjal menjanjikan sebuah tipuan yang membuat umat manusia keracunan di dalamnya.

Selain dua kota, Dajjal juga tidak akan masuk ke dalam masjid-masjid yang telah tercatat di dalam hadist ini.

“Dajjal tidak akan memasuki empat masjid: masjid Ka’bah (masjidil Haram), masjid Rasul (masjid Nabawi), masjid Al Aqsha’, dan masjid Ath Thur.” (HR. Ahmad 5: 364. Kata Syaikh Syu’aib Al Arnauth, sanad hadits ini shahih).

Maka, umat Islam sejatinya akan mencari perlindungan di dua kota ini dan masjid-masjid untuk menyerukan doa-doa akan dijauhi dari maksiat Dajjal.

Barangsiapa yang percaya akan hal ini maka ia akan termasuk ke dalam golongan beriman dan termasuk ke dalam golongan yang dicintai Allah dan Allah akan menepati janjinya di hari akhir.

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!